Πολιτική Ασφαλείας-Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει την σημαντικότητα της προστασίας της ιδιωτικότητας και για τον λόγο αυτό έχει υλοποιήσει μια σειρά από ενέργειες (φιλοξενία ιστοσελίδας σε αξιόπιστο data center, ενσωμάτωση πιστοποιητικών επικοινωνίας SSL/TLS για κρυπτογράφηση των μεταδιδόμενων δεδομένων) προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα των χρηστών.